Vaiselle

kp3000000
Bol Pure, Ø 5.5 cm, H: 4 cm
Bol Pure, Ø 5.5 cm, H: 4 cm
9084490
[84490]
Bol Pure, Ø 9.5 cm, H: 4.5 cm
Bol Pure, Ø 9.5 cm, H: 4.5 cm
9084491
[84491]
Bol Pure, Ø 13 cm, H: 6.5 cm
Bol Pure, Ø 13 cm, H: 6.5 cm
9084492
[84492]
Bol Stone Art, Ø 15.5 cm, H: 2.5 cm
Bol Stone Art, Ø 15.5 cm, H: 2.5 cm
9084509
[84509]
Assiette plate Stone Art, Ø 19 cm, H: 2 cm
Assiette plate Stone Art, Ø 19 cm, H: 2 cm
9084510
[84510]
Assiette plate Stone Art, Ø 25 cm, H: 2 cm
Assiette plate Stone Art, Ø 25 cm, H: 2 cm
9084511
[84511]
Assiette plate Stone Art, Ø 30 cm, H: 2 cm
Assiette plate Stone Art, Ø 30 cm, H: 2 cm
9084512
[84512]
Bol Stone Art, Ø 20 cm, H: 4.5 cm
Bol Stone Art, Ø 20 cm, H: 4.5 cm
9084514
[84514]
Assiette creuse Stone Art, Ø 24.5 cm, H: 3.5 cm
Assiette creuse Stone Art, Ø 24.5 cm, H: 3.5 cm
9084515
[84515]
Assiette Stone Art, 33 x 32.5 cm, H: 3 cm
Assiette Stone Art, 33 x 32.5 cm, H: 3 cm
9084517
[84517]
Bol Stone Art, Ø 8 cm, H: 3 cm, 0.07l
Bol Stone Art, Ø 8 cm, H: 3 cm, 0.07l
9084523
[84523]
Bol Stone Art, Ø 12 cm, H: 6 cm, 0.3l
Bol Stone Art, Ø 12 cm, H: 6 cm, 0.3l
9084524
[84524]
Bol Stone Art, Ø 15 cm, H: 7.5 cm, 0.6l
Bol Stone Art, Ø 15 cm, H: 7.5 cm, 0.6l
9084525
[84525]
Bol Stone Art, 23 x 19 cm, H: 6.5 cm
Bol Stone Art, 23 x 19 cm, H: 6.5 cm
9084526
[84526]
Bol Stone Art, 28.5 x 21 cm, H: 7.5 cm, ovale
Bol Stone Art, 28.5 x 21 cm, H: 7.5 cm, ovale
9084528
[84528]
Bol Stone Art, 19 x 19 cm, H: 6 cm
Bol Stone Art, 19 x 19 cm, H: 6 cm
9084529
[84529]
Bol Stone Art, 24 x 24 cm, H: 6.5 cm
Bol Stone Art, 24 x 24 cm, H: 6.5 cm
9084530
[84530]
Assiette Crocker, 14 x 13 cm, H: 2.5 cm
Assiette Crocker, 14 x 13 cm, H: 2.5 cm
9084567
[84567]
Assiette Crocker, 14 x 13 cm, H: 2.5 cm
Assiette Crocker, 14 x 13 cm, H: 2.5 cm
9084568
[84568]
Bol Crocker, Ø 12.5 cm, H: 6 cm, 0.37l
Bol Crocker, Ø 12.5 cm, H: 6 cm, 0.37l
9084569
[84569]