Assiettes

Buffet-Gourmet Plat rectangulaire, 25 x 14 cm
Buffet-Gourmet Plat rectangulaire, 25 x 14 cm
11591283
Mandarin Assiette plate, 28 cm Ø
Mandarin Assiette plate, 28 cm Ø
11681212
Savoy Grand Blue assiette plate, 28 cm Ø
Savoy Grand Blue assiette plate, 28 cm Ø
11749575
Good Mood, assiette plate, 28 cm Ø
Good Mood, assiette plate, 28 cm Ø
11751088
Meran Assiette plate, 26 cm Ø
Meran Assiette plate, 26 cm Ø
11155188
Buffet-Gourmet Plat carré, 35x35cm, H: 3cm
Buffet-Gourmet Plat carré, 35x35cm, H: 3cm
11590580
Buffet-Gourmet Plat carré, 23 x 23 cm
Buffet-Gourmet Plat carré, 23 x 23 cm
11659426
Savoy Grand Blue assiette plate, 30 cm Ø
Savoy Grand Blue assiette plate, 30 cm Ø
11749574
Good Mood, assiette plate, 30 cm Ø
Good Mood, assiette plate, 30 cm Ø
11751089
Simplicity Bankett Assiette creuse, 24 cm Ø
Simplicity Bankett Assiette creuse, 24 cm Ø
1370012
[11010363]
Spyro Assiette creuse, 27 cm Ø
Spyro Assiette creuse, 27 cm Ø
1370297
[9032C976]
Monaco Vogue Assiette creuse, 27 cm Ø
Monaco Vogue Assiette creuse, 27 cm Ø
1370419
[9001C372]
Koto Assiette rectangulaire, 33 x 19 cm
Koto Assiette rectangulaire, 33 x 19 cm
1381705
[91090556]
Craft White Assiette coupe creuse, 20.5 cm Ø
Craft White Assiette coupe creuse, 20.5 cm Ø
1381800
[11550570]
Meran Assiette plate, 28 cm Ø
Meran Assiette plate, 28 cm Ø
11156022
Buffet-Gourmet Plat rectangulaire, 35x14cm, H: 3cm
Buffet-Gourmet Plat rectangulaire, 35x14cm, H: 3cm
11590505
Buffet-Gourmet Plat rectangulaire, 32.5 x 10.8 cm
Buffet-Gourmet Plat rectangulaire, 32.5 x 10.8 cm
11659427
Savoy Grand Blue assiette plate, 34 cm Ø
Savoy Grand Blue assiette plate, 34 cm Ø
11749573
Meran Assiette plate, 30 cm Ø
Meran Assiette plate, 30 cm Ø
11157014
Buffet-Gourmet Plat rectangulaire, 32.5 x 22.4 cm
Buffet-Gourmet Plat rectangulaire, 32.5 x 22.4 cm
11659428