Teller Flach

Assiette Croco creuse, brun, 25.5 cm Ø
Assiette Croco creuse, brun, 25.5 cm Ø
1388826
Assiette Croco plate, brun, 27.5 cm Ø
Assiette Croco plate, brun, 27.5 cm Ø
1388828
Assiette Polar plate, blanc, 21 cm Ø
Assiette Polar plate, blanc, 21 cm Ø
1389021
Assiette Polar creuse, blanc, 25.5 cm Ø
Assiette Polar creuse, blanc, 25.5 cm Ø
1389026
Assiette Polar plate, blanc, 27.5 cm Ø
Assiette Polar plate, blanc, 27.5 cm Ø
1389028
Graphit Assiette plate, 27 cm Ø
Graphit Assiette plate, 27 cm Ø
1389227
Graphit Assiette plate, 27 x 23 cm
Graphit Assiette plate, 27 x 23 cm
1389234
Revolution Jade Assiette rectang., 27 x 16.75 cm
Revolution Jade Assiette rectang., 27 x 16.75 cm
13903058
[17780550]
Revolution Bluestone Assiette rectang., 27x16.75cm
Revolution Bluestone Assiette rectang., 27x16.75cm
13903065
[17770550]
Revolution Sandstone Assiette rectang., 27x16.75cm
Revolution Sandstone Assiette rectang., 27x16.75cm
13903082
[17760550]
Revolution Granite Assiette rectang., 27x16.75 cm
Revolution Granite Assiette rectang., 27x16.75 cm
13903093
[17750550]
Willow blanc assiette plate, 15 cm Ø
Willow blanc assiette plate, 15 cm Ø
1395316
[9117C1185]
Willow blanc accent assiette plate, 18.5 cm Ø
Willow blanc accent assiette plate, 18.5 cm Ø
1395318
[9117C1177]
Willow azure accent assiette plate, 18.5cm Ø
Willow azure accent assiette plate, 18.5cm Ø
13953186
[9115C1177]
Willow grey accent assiette plate , 18.5cm Ø
Willow grey accent assiette plate , 18.5cm Ø
13953188
[9114C1177]
Willow blanc assiette plate, 20.25 cm Ø
Willow blanc assiette plate, 20.25 cm Ø
1395320
[9117C1184]
Willow blanc assiette plate, 23 cm Ø
Willow blanc assiette plate, 23 cm Ø
1395323
[9117C1183]
Willow blanc assiette plate, 25 cm Ø
Willow blanc assiette plate, 25 cm Ø
1395325
[9117C1182]
Willow blanc assiette plate, 27 cm Ø
Willow blanc assiette plate, 27 cm Ø
1395327
[9117C1181]
Willow blanc gourmet assiette plate, 28.5 cm Ø
Willow blanc gourmet assiette plate, 28.5 cm Ø
1395328
[9117C1170]