Teller Flach

Grad Assiette plate, 30 cm Ø
Grad Assiette plate, 30 cm Ø
1370635
[2705HH]
Grad Assiette bord large, 27 cm Ø
Grad Assiette bord large, 27 cm Ø
1370636
[2703HH]
Grad Assiette plate, 14.5 cm Ø
Grad Assiette plate, 14.5 cm Ø
1370641
[2765HH]
Grad Assiette creuse, 32 cm Ø
Grad Assiette creuse, 32 cm Ø
1370644
[2713HH]
Flat Assiette quadratique, 14 x 14 cm
Flat Assiette quadratique, 14 x 14 cm
1370811
[9039HH]
Classic Assiette plate, 17 cm Ø
Classic Assiette plate, 17 cm Ø
1370820
[1364HH]
Front Dining Assiette plate coupe, 15 cm Ø
Front Dining Assiette plate coupe, 15 cm Ø
1371005
[8065CH]
Verde Assiette plate coupe, 26.5 cm Ø
Verde Assiette plate coupe, 26.5 cm Ø
1371030
[2504HH]
Verde Assiette plate coupe, 30 cm Ø
Verde Assiette plate coupe, 30 cm Ø
1371031
[2505HH]
Verde Assiette plate coupe, 17 cm Ø
Verde Assiette plate coupe, 17 cm Ø
1371036
[2564HH]
Verde Assiette plate coupe, 21 cm Ø
Verde Assiette plate coupe, 21 cm Ø
1371037
[2563HH]
Undring Assiette plate avec trou, 30 cm Ø
Undring Assiette plate avec trou, 30 cm Ø
1371117
[9080HH]
Flak Assiette plate, 32 cm Ø
Flak Assiette plate, 32 cm Ø
1371223
[2913HH]
Dryss Assiette plate, 27 cm Ø, 7x11
Dryss Assiette plate, 27 cm Ø, 7x11
1371305
[5504HH-DRYB]
Dryss Assiette plate, 23 cm Ø, 7x11
Dryss Assiette plate, 23 cm Ø, 7x11
1371306
[5502HH-DRYB]
Dryss Assiette plate, 30 cm Ø, 7x11
Dryss Assiette plate, 30 cm Ø, 7x11
1371310
[2105HH-DRYB]
Dryss Assiette plate, 20 cm Ø, 7x11
Dryss Assiette plate, 20 cm Ø, 7x11
1371311
[5563HH-DRYB 7x11]
Dryss Assiette plate, 14.5 cm Ø, 7x11
Dryss Assiette plate, 14.5 cm Ø, 7x11
1371312
[5565HH-DRYB]
Flom Assiette plate, 30 cm Ø, 7x11
Flom Assiette plate, 30 cm Ø, 7x11
1371320
[2105HH-FLOB]
Flom Assiette plate, 20 cm Ø, 7x11
Flom Assiette plate, 20 cm Ø, 7x11
1371321
[5563HH-FLOB 7x11]