Schalen / Bowls

Bol Stone Art, Ø 20 cm, H: 4.5 cm
Bol Stone Art, Ø 20 cm, H: 4.5 cm
9084514
[84514]
Bol Stone Art, Ø 8 cm, H: 3 cm, 0.07l
Bol Stone Art, Ø 8 cm, H: 3 cm, 0.07l
9084523
[84523]
Bol Stone Art, Ø 12 cm, H: 6 cm, 0.3l
Bol Stone Art, Ø 12 cm, H: 6 cm, 0.3l
9084524
[84524]
Bol Stone Art, Ø 15 cm, H: 7.5 cm, 0.6l
Bol Stone Art, Ø 15 cm, H: 7.5 cm, 0.6l
9084525
[84525]
Bol Stone Art, 23 x 19 cm, H: 6.5 cm
Bol Stone Art, 23 x 19 cm, H: 6.5 cm
9084526
[84526]
Bol Stone Art, 28.5 x 21 cm, H: 7.5 cm, ovale
Bol Stone Art, 28.5 x 21 cm, H: 7.5 cm, ovale
9084528
[84528]
Bol Stone Art, 19 x 19 cm, H: 6 cm
Bol Stone Art, 19 x 19 cm, H: 6 cm
9084529
[84529]
Bol Stone Art, 24 x 24 cm, H: 6.5 cm
Bol Stone Art, 24 x 24 cm, H: 6.5 cm
9084530
[84530]
Bol Crocker, Ø 12.5 cm, H: 6 cm, 0.37l
Bol Crocker, Ø 12.5 cm, H: 6 cm, 0.37l
9084569
[84569]
Bol Crocker, Ø 12.5 cm, H: 6 cm, 0.37l
Bol Crocker, Ø 12.5 cm, H: 6 cm, 0.37l
9084570
[84570]
Bol Crocker, Ø 16 cm, H: 7 cm, 0.7l
Bol Crocker, Ø 16 cm, H: 7 cm, 0.7l
9084571
[84571]
Bol Crocker, Ø 16 cm, H: 7 cm, 0.7l
Bol Crocker, Ø 16 cm, H: 7 cm, 0.7l
9084572
[84572]
Bol Crocker, Ø 16.5 cm, H: 4 cm, 0.5l
Bol Crocker, Ø 16.5 cm, H: 4 cm, 0.5l
9084573
[84573]
Bol Crocker, Ø 16.5 cm, H: 4 cm, 0.5l
Bol Crocker, Ø 16.5 cm, H: 4 cm, 0.5l
9084574
[84574]
Bol Crocker, Ø 21 cm, H: 8 cm, 1.45l
Bol Crocker, Ø 21 cm, H: 8 cm, 1.45l
9084577
[84577]
Bol Crocker, Ø 21 cm, H: 8 cm, 1.45l
Bol Crocker, Ø 21 cm, H: 8 cm, 1.45l
9084578
[84578]
Plateau feuille Crocker, 30.5 x 10 cm, H: 7.5 cm
Plateau feuille Crocker, 30.5 x 10 cm, H: 7.5 cm
9084579
[84579]
Plateau feuille Crocker, 30.5 x 10 cm, H: 7.5 cm
Plateau feuille Crocker, 30.5 x 10 cm, H: 7.5 cm
9084580
[84580]
Plateau feuille Crocker, 42 x 14 cm, H: 9.5 cm
Plateau feuille Crocker, 42 x 14 cm, H: 9.5 cm
9084581
[84581]
Plateau feuille Crocker, 42 x 14 cm, H: 9.5 cm
Plateau feuille Crocker, 42 x 14 cm, H: 9.5 cm
9084582
[84582]