Bols / Coupelles

Bol Mini, Ø 8 cm, H: 4 cm
Bol Mini, Ø 8 cm, H: 4 cm
9084217
[84217]
Bol pour dip Casual, 29 x 9 cm, H: 3 cm
Bol pour dip Casual, 29 x 9 cm, H: 3 cm
9084220
[84220]
Bol Scantic, 26.5 x 10.5 cm, H: 6.5 cm
Bol Scantic, 26.5 x 10.5 cm, H: 6.5 cm
9084221
[84221]
Bol Slate, 19 x 19 cm, H: 9 cm
Bol Slate, 19 x 19 cm, H: 9 cm
9084244
[84244]
Bol Slate, 25 x 25 cm, H: 12 cm
Bol Slate, 25 x 25 cm, H: 12 cm
9084245
[84245]
Bol Tierra, Ø 10 cm, H: 7 cm, 0.13l
Bol Tierra, Ø 10 cm, H: 7 cm, 0.13l
9084295
[84295]
Bol Aiko, Ø 8 cm, H: 4 cm
Bol Aiko, Ø 8 cm, H: 4 cm
9084329
[84329]
Bol Aiko, Ø 11.5 cm, H: 6 cm
Bol Aiko, Ø 11.5 cm, H: 6 cm
9084331
[84331]
Bol Aiko, Ø 16 cm, H: 7 cm
Bol Aiko, Ø 16 cm, H: 7 cm
9084334
[84334]
Bol Aiko, Ø 16 cm, H: 7 cm
Bol Aiko, Ø 16 cm, H: 7 cm
9084335
[84335]
Bol Aiko, Ø 20.5 cm, H: 8 cm
Bol Aiko, Ø 20.5 cm, H: 8 cm
9084336
[84336]
Bol Aiko, Ø 20.5 cm, H: 8 cm
Bol Aiko, Ø 20.5 cm, H: 8 cm
9084337
[84337]
Bol Zen, Ø 10 cm, H: 7 cm
Bol Zen, Ø 10 cm, H: 7 cm
9084348
[84348]
Bol Zen, Ø 10 cm, H: 7 cm
Bol Zen, Ø 10 cm, H: 7 cm
9084349
[84349]
Bol Zen, Ø 12.5 cm, H: 8.5 cm
Bol Zen, Ø 12.5 cm, H: 8.5 cm
9084351
[84351]
Bol Zen, Ø 16 cm, H: 10 cm
Bol Zen, Ø 16 cm, H: 10 cm
9084353
[84353]
Bol Zen, Ø 22.5 cm, H: 12.5 cm
Bol Zen, Ø 22.5 cm, H: 12.5 cm
9084355
[84355]
Bol Glamour, Ø 8 cm, H: 3 cm
Bol Glamour, Ø 8 cm, H: 3 cm
9084365
[84365]
Bol Glamour, Ø 12 cm, H: 5 cm
Bol Glamour, Ø 12 cm, H: 5 cm
9084366
[84366]
Bol Pure, 6.5 x 6.5 cm, H: 3 cm
Bol Pure, 6.5 x 6.5 cm, H: 3 cm
9084424
[84424]