Polypropylen

GN 1/4 Deckel Polypropylen, H:15mm 265x162mm
GN 1/4 Deckel Polypropylen, H:15mm 265x162mm
9082129
[82129]
GN 1/4 Behälter Polypropylen, H:100mm 265x162mm, 2.5 Liter
GN 1/4 Behälter Polypropylen, H:100mm 265x162mm, 2.5 Liter
9082130
[82130]
GN 1/4 Behälter Polypropylen, H:150mm 265x162mm, 3.7 Liter
GN 1/4 Behälter Polypropylen, H:150mm 265x162mm, 3.7 Liter
9082132
[82132]
GN 1/4 Behälter Polypropylen, H:200mm 265x162mm, 5.5 Liter
GN 1/4 Behälter Polypropylen, H:200mm 265x162mm, 5.5 Liter
9082134
[82134]
GN 1/6 Behälter Polypropylen, H:65mm 176x162mm, 1.0 Liter
GN 1/6 Behälter Polypropylen, H:65mm 176x162mm, 1.0 Liter
9082136
[82136]
GN 1/6 Deckel Polypropylen, H:15mm 176x162mm
GN 1/6 Deckel Polypropylen, H:15mm 176x162mm
9082137
[82137]
GN 1/6 Behälter Polypropylen, H:100mm 176x162mm, 1.5 Liter
GN 1/6 Behälter Polypropylen, H:100mm 176x162mm, 1.5 Liter
9082138
[82138]
GN 1/6 Behälter Polypropylen, H: 150 mm 176x162mm, 2.2 Liter
GN 1/6 Behälter Polypropylen, H: 150 mm 176x162mm, 2.2 Liter
9082140
[82140]
GN 1/6 Behälter Polypropylen, H:200mm 176x162mm, 3.4 Liter
GN 1/6 Behälter Polypropylen, H:200mm 176x162mm, 3.4 Liter
9082142
[82142]
GN 1/9 Behälter Polypropylen, H:65mm 176x108mm, 0.6 Liter
GN 1/9 Behälter Polypropylen, H:65mm 176x108mm, 0.6 Liter
9082150
[82150]
GN 1/9 Behälter Polyproylen, H:100mm 176x108mm, 1.0 Liter
GN 1/9 Behälter Polyproylen, H:100mm 176x108mm, 1.0 Liter
9082151
[82151]
GN 1/9 Deckel Polypropylen, H:15mm 176x108mm
GN 1/9 Deckel Polypropylen, H:15mm 176x108mm
9082159
[82159]