Teller

Savoy Grand Blue, Teller rechteckig, 35 x 24.5 cm
Savoy Grand Blue, Teller rechteckig, 35 x 24.5 cm
11749583
Good Mood, Teller flach, 21 cm Ø
Good Mood, Teller flach, 21 cm Ø
11751430
Meran Teller flach, 20 cm Ø
Meran Teller flach, 20 cm Ø
11154013
Buffet-Gourmet Teller quadratisch, 20 x 20 cm
Buffet-Gourmet Teller quadratisch, 20 x 20 cm
11589696
Buffet-Gourmet Platte rechteckig, 35x25cm, H: 3cm
Buffet-Gourmet Platte rechteckig, 35x25cm, H: 3cm
11590530
Mandarin Platte flach oval, 35 x 26 cm
Mandarin Platte flach oval, 35 x 26 cm
11681222
Mandarin Teller flach, 26 cm Ø
Mandarin Teller flach, 26 cm Ø
11681751
Savoy Grand Blue, Teller flach, 26 cm Ø
Savoy Grand Blue, Teller flach, 26 cm Ø
11749576
Good Mood Teller flach Ø 26 cm
Good Mood Teller flach Ø 26 cm
11751087
Meran Teller flach, 23 cm Ø
Meran Teller flach, 23 cm Ø
11154854
Buffet-Gourmet Teller quadratisch, 16 x 16 cm
Buffet-Gourmet Teller quadratisch, 16 x 16 cm
11589771
Buffet-Gourmet Platte rechteckig, 25 x 14 cm
Buffet-Gourmet Platte rechteckig, 25 x 14 cm
11591283
Mandarin Teller flach, 28 cm Ø
Mandarin Teller flach, 28 cm Ø
11681212
Savoy Grand Blue, Teller flach, 28 cm Ø
Savoy Grand Blue, Teller flach, 28 cm Ø
11749575
Good Mood, Teller flach, 28 cm Ø
Good Mood, Teller flach, 28 cm Ø
11751088
Meran Teller flach, 26 cm Ø
Meran Teller flach, 26 cm Ø
11155188
Buffet-Gourmet Platte quadratisch, 35x35cm, H: 3cm
Buffet-Gourmet Platte quadratisch, 35x35cm, H: 3cm
11590580
Buffet-Gourmet Platte quadratisch, 23 x 23 cm
Buffet-Gourmet Platte quadratisch, 23 x 23 cm
11659426
Savoy Grand Blue, Teller flach, 30 cm Ø
Savoy Grand Blue, Teller flach, 30 cm Ø
11749574
Good Mood, Teller flach, 30 cm Ø
Good Mood, Teller flach, 30 cm Ø
11751089