Teller Flach

Asteria Teller flach stapelbar, 28.5 cm Ø
Asteria Teller flach stapelbar, 28.5 cm Ø
1324214
Nordic Platte, 34 cm
Nordic Platte, 34 cm
1325521
Nordic Platte,  29 cm
Nordic Platte, 29 cm
1325522
Nordic Platte, 24 cm
Nordic Platte, 24 cm
1325523
Atelier Teller flach, 28 cm Ø
Atelier Teller flach, 28 cm Ø
1325535
Atelier Teller flach, 28 cm Ø
Atelier Teller flach, 28 cm Ø
1325536
Atelier Teller flach, 28 cm Ø
Atelier Teller flach, 28 cm Ø
1325539
Atelier Teller flach, 28 cm Ø
Atelier Teller flach, 28 cm Ø
1325540
Atelier Teller flach, 27 cm Ø
Atelier Teller flach, 27 cm Ø
1325542
Atelier Teller flach, 27 cm Ø
Atelier Teller flach, 27 cm Ø
1325543
Essence Teller flach, 28 cm Ø
Essence Teller flach, 28 cm Ø
1325547
Essence Teller flach, 28 cm Ø
Essence Teller flach, 28 cm Ø
1325548
Essence Teller flach, 28 cm Ø
Essence Teller flach, 28 cm Ø
1325550
[61191ST7801]
Essence Teller flach, 28 cm Ø
Essence Teller flach, 28 cm Ø
1325551
Essence Teller flach, 27 cm Ø
Essence Teller flach, 27 cm Ø
1325552
Essence Teller flach, 27 cm Ø
Essence Teller flach, 27 cm Ø
1325553
[61191ST7810]
Atelier Teller flach, 24 cm Ø
Atelier Teller flach, 24 cm Ø
1325555
Atelier Teller flach, 20 cm Ø
Atelier Teller flach, 20 cm Ø
1325558
Essence Teller flach, 24 cm Ø
Essence Teller flach, 24 cm Ø
1325559
Essence Teller flach, 24 cm Ø
Essence Teller flach, 24 cm Ø
1325560